Sprogø

 

DCK havde arrangeret en tur til Sprogø, i bus med guide. Weekenden skulle selvfølgelig holdes på Storebælt Camping, som jo er det nærmeste man kan komme med campingvognen, det er en dejlig plads når det ikke blæser for meget. Vi glædede os til denne tur da der jo ikke er fri adgang til Sprogø. Det er et meget begrænset antal ture turistforeningerne for lov til at arrangere og i perioder har der været helt lukket for adgang, når trusselniveauet for terror er for højt, hvilket egentlig er meget forståeligt, men samtidig meget kedelig, men vi vil jo være frygtelig på den hvis broen bliver sprængt i stykker.

         

    

Så var det af sted lørdag formiddag, det blæste lidt, men det var tørvejr, heldigvis, vind er ok,

 men hvis det regnede ville noget af fornøjelsen gå fløjten, vi var heldige, det var koldt men det var ok.

  

    

  

Så var det ellers bare op til det fyrtårn, vi så mange gange har set når vi kører over broen.  Det var spændende. Som de fleste har set har der i en årrække været gang i en renovering af fyrtårnet med dertilhørende bygninger og den gamle mur er blevet genskabt på en måde så men kan se hvor tyk den var. Sprogø har jo en interessant historie. Der har boet sørøvere, der har boet Hollændere, der har været herberg for strandede gæster bl.a. en del konger har gjort ophold på øen. Der har været karantænestation under pesten, den blev besat af englænderne under Napoleonskrigen. I 1814 blev den statsejendom. Fra 1922 til 1961 blev den brugt til kvindehjem for slemme piger, kun afbrudt af 2. verdenskrig hvor den blev besat af tyskerne. Det sidste som øen har været brugt til inden den blev til brofæste for Storebæltsbroen var feriehjem for skolebørn som trængte til frisk luft. I dag er der kun afgang for ansatte ved Storebælt. De kan holde ferie på øen i en af bygningerne som er indrettet hertil. Man skal huske at køre til Fyn hvis der skal handles, ellers koster det jo broafgift, men de har måske gratis overkørsel, som personalegode.

Udsigten fejler ikke noget

  

 

På bagsiden af øen er der en havn, som er 100% overvåget og det er ikke tilladt for sejlende at lægge til med mindre de er i havsnød. Hvis nogen prøver på trods af advarselskiltene på flere sprog går der nogle få minutter før der kommer nogle og uddeler en klækkelig bøde og ser på at man forsvinder igen. Det høje mærke er et afstandsmærke som skulle vise afstanden til fastlandet fra gammel tid, efter hvad jeg husker skulle det være midtvejs og det passer på nær nogle få my som skyldes kystændringer så de kunne godt dengang.

  

  

  

  

Efter gåturen på gammel Sprogø skulle vi køre i bus rundt på ny Sprogø. Der er 18 km vej på ny Sprogø. De næste billeder er taget ud af vinduet på bussen.

  

Det er så her der var en lille ups engang, med lidt oversvømmelse som vi alle vel husker, men det er jo imponerende at man kan bore hul gennem havbunden og på den måde lave en tunnel til toge eller til biler, det er jo biler i forbindelse med Øresundsbroen. Jeg hader at køre gennem en sådan tunnel, tænk hvis den falder sammen. Jeg har kun været med toget gennem tunnellen to gange og det var ikke særligt rart.

      

I forbindelse med broen blev bygget blev øen meget større, det var materialer fra udgravningen som blev brugt 700.000 m3, blev der brugt store mængder granit til kystsikring, hvoraf en del er fra et ellers nedlagt brug på Bornholm. Bornholmerne blev dog nervøse for deres boliger på grund af det mange sprængninger, så det blev stoppet den resterende del af granitten måtte hentes andre steder. På billedet til højre set det gummi mellemstykke (eller hvad det hedder) der er hvor lavbroen en fæstet på Sprogø, den kan give sig op til 60 cm.

  

  

Et imponerende bygningsværk, man føler sig lidt lille når man går der under broen.

En meget spændende tur.

  

Mens vi var på Sprogø var der nogle der venligst havde lavet det store sildebord til os, det var dejligt, tak for det.

De to unge damer Laura og veninde havde lavet en udfordring for at konstatere hvem der havde hørt bedste efter hvad guiden fortalte, så den skulle lige kontrolleres, hvilket foregik i det ude mærkede køkken på campingpladsen som også var brugt til tilberedningen.